شیر های تلسکوپی تصفیه خانه فاضلاب در حومه شهر بافق