فلوکولاتور (لخته ساز لوله ای) و استاتیک میکسر(میکسر داینامیکی) شرکت پیرایه زیست کاسپین