۴.۵/۵ - (۲ امتیاز)

صنایع غذایی و نوشیدنی

درکشور ما طی سال های اخیر باتوجه به ایجاد بحران کم آبی و مشکلات زیست محیطی و با پیشرفت صنایع غذایی و نوشیدنی و بالا رفتن میزان مصرف آب، تصفیه فاضلاب ناشی از این صنعت در دستور کار مسئولین و تولید کنندگان زحمتکش قرار گرفته است.

شرکت زلال آب پارتاک قادر به هکاری در قالب طراحی، نظارت،تامین و نصب تجهیزات، اجرا و بهره برداری تصفیه پساب صنایع غذایی و نوشیدنی با صنعتگران محترم می باشد.

با رویکرد به اقتصادی بودن طرح های مورد نظر می توان تصفیه خانه را به دو بخش کاملا مجزا تقسیم کرد :

  •  تصفیه فاضلاب صنایع غذایی و نوشیدنی جهت دفع به محیط و استفاده در کشاورزی مطابق با استاندارد اداره محیط زیست
  •  تصفیه تکمیلی مرحله اول جهت بازچرخانی و استفاده مجدد از آب

دیگر صنایع