۵/۵ - (۲ امتیاز)

دستگاه آشغالگیر دانه ریز

(Fine screen waste water treat ment)
دستگاه آشغالگیر دانه ریز در تصفیه خانه های آب و فاضلاب، کشتارگاه ها، پتروشیمی و صنایع غذایی و … کاربرد دارد.

آشغالگیر ریز دانه ،چشمه هایی در محدوده ۷ -۵/۰ میلیمتر دارند. از آشغالگیر ریزدانه به عنوان واحد پیش تصفیه برای حذف ذرات معلق در تصفیه خانه ها استفاده می‌شود.
آشغالگیر ها کمک بسیار زیادی در راندمان بعدی سیستم ها دارند و مانع از پر شدن مخازن از آشغال و یا گرفتگی لوله ها می شوند.

دریچه آب بند یا همان دریچه کشویی Sluice gate برای کنترل ورود و خروج آب و فاضلاب در تصفیه خانه و استخر قابل استفاده است
دریچه آب بند یا همان دریچه کشویی Sluice gate برای کنترل ورود و خروج آب و فاضلاب در تصفیه خانه و استخر قابل استفاده است