Rate this post

دامداری

درکشور ما طی سال های اخیر باتوجه به ایجاد بحران کم آبی و مشکلات زیست محیطی و با پیشرفت صنعت دامداری و بالا رفتن میزان مصرف آب، تصفیه فاضلاب ناشی از این صنعت در دستور کار مسئولین و تولید کنندگان زحمتکش قرار گرفته است.

شرکت زلال آب پارتاک با مطالعه و بررسی بیش از صد دامداری در سراسر کشور به بهترین و اقتصادی ترین طرح های عملی در این زمینه دست پیدا کرده اند. این شرکت  قادر به هکاری در قالب طراحی، نظارت،تامین و نصب تجهیزات، اجرا و بهره برداری تصفیه خانه دامداری با صنعتگران محترم می باشد.

عمده مصرف آب در دامداری های صنعتی در قسمت هایی مانند شیردوشی،گوساله دان، زایشگاه، انتظار شیردوشی می باشد.

با رویکرد به اقتصادی بودن طرح های مورد نظر می توان تصفیه خانه را به دو بخش کاملا مجزا تقسیم کرد :

  •  تصفیه فاضلاب دامداری جهت دفع به محیط و استفاده در کشاورزی مطابق با استاندارد اداره محیط زیست
  •  تصفیه تکمیلی مرحله اول جهت بازچرخانی و استفاده مجدد از آب

دیگر صنایع