دریچه های سه طرف آب بند شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری