۵/۵ - (۱ امتیاز)

فلوکلاتور لوله ای (لخته ساز لوله ای ) Floccculator

یک نوع دستگاه منعقدکننده است. این سیستم شامل یک لوله با قطر و طول مشخص است. اصطلاح plug-flow به زمان ماند و انرژی که در طول بخش لوله ها ثابت است، اشاره دارد، که منجر به یک کانون یکنواخت با جداسازی بالا می شود.

پساب از طریق flocculator pipes در نقاطی که از قبل تعیین شده برای تزریق مواد منعقد کننده جریان می ­یابد. طول مناسب برای تعیین محل دقیق نقاط تزریق مواد منعقد کننده مختلف برای هر پروژه به طور انحصاری در pipe flocculator محاسبه می شود. منعقد کننده در بخش ورودی از pipe flocculator که شرایط plug flow جریان دارد، تزریق می شود. کل اختلاط در کمتر از ۵ ثانیه رخ می دهد. منعقدکننده دقیقا در نقاطی که از قبل تعیین شده است، تزریق می شود و تنظیمات واکنش بهینه را فراهم می کند و ساخت لخته هایی را به صورت تدریجی در کل طولpipe flocculator فراهم می کند.

این دستگاه فاقد نیاز به قدرت و بخش های متحرک است، و از تلاطم آب ناشی از شبکه لوله برای اختلاط مواد شیمیایی با جریان استفاده می کند. این طراحی نیاز به مخازن اختلاط و میکسرهای حرکتی را ازبین برده و فرایند تحت شرایط بسیار کنترل شده به کمک استاتیک میکسر پایپ به کار رفته در سیستم، تعریف شده است.