دریچه آبند (دریچه کشویی)

دریچه های کشویی یا دریچه های آب بند جهت تنظیم دبی جریان یا تنظیم سطح آب و یا قطع و وصل جریان به کار می روند.
انواع دریچه های کشویی :دریچه های سه طرف آب بند و دریچه های چهار طرف آب بند.

کاربرد دریچه های آب بند :

در کنترل نرخ جریان سیالات، سیستم های تصفیه آب و فاضلاب، پروژه های سد سازی و در مخازن بتنی به عنوان شیر های تخلیه